Nærværende hjemmeside giver et overblik over de aktiviteter, som Wind Holding og Wind Ejendomme er involveret i.

(begge selskaber er ejet af Allan Wind)